26.10.2023

Tisková zpráva sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje (EKSCM) a Centrály cestovního ruchu Východní Moravy ZLÍN, 26. 10. 2023 Tento týden se vydali radní Zlínského kraje spolu s olomouckým biskupem Nuzíkem na Cyrilometodějskou stezku vedoucí z Bunče na Velehrad.

„Při dalším rozvoji Cyrilometodějské stezky je pro nás klíčová spolupráce a komunikace s našimi partnery, mezi které patří i obce ležící na její trase. Využili jsme proto této příležitosti a při našem putování jsme navštívili několik z nich, kde jsme se setkali a diskutovali s tamními starosty. Společně si uvědomujeme, že centrum značených tras v oblasti Velehradu má mimořádný potenciál a jsou zde potřeba kvalitní služby i doprovodná infrastruktura,“ řekl předseda sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje a náměstek hejtmana Zlínského kraje Lubomír Traub. 

K putování s radními přijal pozvání i biskup Mons. Josef Nuzík, administrátor Olomoucké arcidiecéze a vnímal to takto: „Za pozvání na společné putování  po Cyrilometodějské stezce z Bunče na Velehrad jsem rád, jsou tam naše duchovní kořeny. U turistické trasy více vnímáme potřebu pohybu a krásu výhledů. U poutního putování očekáváme duchovní občerstvení i posilu, zakusit cosi hlubšího. Věřím, že i Cyrilometodějská stezka získá postupně jak své poutníky, tak i ty, kteří dosvědčí, že na světě jsme nejen chodci, ale poutníci, kteří mají cíl.“

V Jankovicích měli účastníci akce možnost si prohlédnout zrekonstruované barokní hodiny z 18. století ve věži empírového kostela. Stroj času je potom přenesl do doby pravěké, ze které zřejmě pochází nedoceněná kamenná památka – tzv. Králův stůl připomínající hlavu pratura. Mnozí včetně hejtmana a biskupa vystoupali také na dřevěnou rozhlednu nad Modrou. Ochutnali místní víno a v Archeoskanzenu dokonce i čerstvé kozí mléko od středověkého „kněze“, který jim zazpíval v replice kostela sv. Jana Křtitele Kyrie eleison. Pokračovali ke stavbě Klenotnice Velké Moravy, která bude ukrývat ty nejcennější artefakty a repliky z raného středověku. Farář Josef Čunek je v závěru provedl poutním areálem a bazilikou na Velehradě, která patří k významným státotvorným místům země a je doslova kronikou dějin. O své stálé výstavě Příběh sochy ve velehradském Turistickém centru přišel povykládat i sochař světového jména Otmar Oliva.

„Nenáročná trasa byla plná skvělých zážitků a doslova jsme na ní putovali časem. Všem mohu doporučit, aby udělali něco pro své zdraví i poznání, a na tuto nebo některou z dalších pěších cyrilometodějských tras se i na podzim vydali. Podrobné informace o trasách včetně doporučení jednodenních etap najdou turisté na našich webových stránkách www.cyril-methodius.cz.“ shrnula Zuzana Vojtová, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy a sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje.

 

Letos v srpnu uplynulo 10 let od založení sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, které se věnuje například značení cyrilometodějských tras v terénu ve spolupráci s Klubem českých turistů. Všechny cyrilometodějské trasy v Česku, kterých je celkem asi 900 km, končí právě na Velehradě. V r. 2021 se sdružení podařilo zapsat Cyrilometodějskou stezku mezi Kulturní stezky Rady Evropy, a to jako první stezce tohoto druhu, která má své sídlo v České republice. Tento zápis se svým významem rovná snad jen zápisu do UNESCO.

                                                                                                                               

Informace o trase: Bunč - Velehrad - Cyril and Methodius Route - Cultural Route of the Council of Europe (cyril-methodius.cz)

 

 

 

 

Zpracovala:

 

Ing. Martina Janochová, martina.janochova@cyril-methodius.eu, tel. +420 733 161 674 

Stálý sekretariát, Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o.

J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín 

www.cyril-methodius.cz