14.12.2023

Tisková zpráva sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje (EKSCM) a Centrály cestovního ruchu Východní Moravy AQUILEIA, ZLÍN, 14. 12. 2023 Výstava o Cyrilometodějské stezce – Kulturní stezce Rady Evropy byla minulý týden zahájena v italském městě Aquileia v regionu Furlansko-Julské Benátsko. Vernisáž výstavy se uskutečnila 6. prosince při příležitosti konání konference věnované výročí 25 let zápisu Archeologického areálu a patriarchální baziliky v Aquileii na seznam UNESCO. Paní Dana Daňová, předsedkyně Řídicího výboru sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, zde prezentovala, jak Cyrilometodějská stezka využívá mezinárodní spolupráci s dalšími Kulturními stezkami Rady Evropy, jako je Via Francigena, Via Romea Germanica nebo Via Romea Strata. „Před rokem jsme s představiteli města Aquileia, tamější nadace a baziliky uzavřeli v Modré u Velehradu memorandum o spolupráci. Pozvání na oslavy výročí zápisu Aquileie na seznam UNESCO a možnost uvést výstavu o Cyrilometodějské stezce jsou důkazem našich dobrých vztahů a zájmu o aktivní spolupráci,“ řekl Lubomír Traub, předseda sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje a náměstek hejtmana Zlínského kraje pro strategický rozvoj, dotace a cestovní ruch.

Výstava představující kulturní stezku spojenou se slovanským kulturním dědictvím je k vidění v biskupském paláci naproti baziliky. Termín ukončení výstavy zatím není stanoven, ještě v zimních měsících by se však měla přesunout do Říma. Otevření interiérové výstavy, sestávající ze dvanácti rolovacích panelů, předcházela prezentace Cyrilometodějské stezky na mezinárodní konferenci kulturních a poutních stezek, které procházejí tímto památným místem. „Přes Aquileiu putovali v raném středověku i sv. Cyril s Metodějem, proto se jedná o významné místo Cyrilometodějské stezky v Itálii. Vede tudy trasa směrem na Řím, kde je sv. Cyril pochován. S představiteli města jsme jednali například o spolupráci v cestovním ruchu – v příštím roce sem budou směřovat cesty českých cyklopoutníků i slovenských motopoutníků,“ řekla Dana Daňová, předsedkyně Řídicího výboru sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje.

Cyrilometodějská stezka staví na širokém odkazu sv. Cyrila a Metoděje, spolupatronů Evropy, a je zaměřena na podporu udržitelného kulturního turismu a stále populárnějšího poutního turismu.

Autor fotografií: Ing. Martin Peterka

Zpracovala:

Ing. Martina Janochová, martina.janochova@cyril-methodius.eu, tel. +420 733 161 674

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o., J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, www.cyril-methodius.cz