23.06.2020

VÝCHODNÍ MORAVA – Padesátka zástupců turistických informačních center ze Zlínského kraje se minulý týden sešla v areálu Zoo Zlín na pracovním semináři. Ten připravila Centrála cestovního ruchu Východní Moravy s jediným cílem – aktivizovat a motivovat turistická informační centra ke vzájemné součinnosti v aktuálním „souboji o návštěvníky“.

Náplní semináře byly odborné prezentace zaměřené na marketingové aktivity, propagaci regionu, zajímavé produktové nabídky a doprovodný program. Samostatná prezentace byla věnována poutnímu turismu, který je prezentován pod značkou „Putujme bez hranic“ a nabízí aktivní turistiku po cyrilometodějských stezkách napříč Moravou, ale i na sousedním Slovensku. Účastníci semináře byli seznámeni také se Zlínským architektonickým manuálem, který má ambice být průvodcem po architektonických zajímavostech Zlína.

V průběhu semináře se hovořilo o vzájemné součinnosti všech aktérů cestovního ruchu a o schopnosti „posouvat“ si návštěvníky napříč krajem a vnímat jejich spotřebitelské chování. K podpoře činnosti turistických informačních center připravila Centrála cestovního ruchu Východní Moravy sadu účelných publikací, které jsou bezplatně k dispozici návštěvníkům regionu. Jedná se o cykloturistickou mapu Východní Moravy, Turistického průvodce Východní Moravy, Cykloturistického průvodce Východní Moravou a sadu účelných přehledných map. Ty jsou věnovány žádaným tématům, kterými jsou hrady a zámky, rozhledny a vyhlídková místa či minipivovary v regionu.

Mgr. Petra Psotková, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.

Mgr. Petra Psotková, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.

Současná situace v cestovním ruchu je diametrálně odlišná od standardu předchozích let. Opatření proti nemoci Covid19 výrazně omezuje příjezdy turistů ze zahraničí, to vede k silné orientaci všech aktérů cestovního ruchu na tuzemskou klientelu a vzniká silné konkurenční prostředí. Hotely z některých krajů, které dosud o české klienty vůbec neměly zájem, se nyní, i s pomocí různých lokálních subvencí, o přilákání tuzemských hostů usilovně snaží. Pro nás to znamená jediné – udržet pozitivní image regionu, který je dlouhodobě tuzemskými klienty vyhledáván, kde se lidé cítí dobře, kde se setkávají s pověstnou moravskou pohostinností. Turistická informační centra jsou v tomto ohledu „v první linii“, zde si většina návštěvníků utváří důležitý první dojem nejen o místě samotném, ale o celém regionu. Proto komunikaci a spolupráci s informačními centry přikládáme velký význam,“ uvádí Petra Psotková, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy. A dodává: „Marketingové aktivity, kterými oslovujeme potenciální klientelu, jsou orientovány na komplexní produktovou nabídku. Soustředíme se na cílové skupiny, které náš kraj navštěvují nejčastěji, reagujeme na zvýšený zájem o aktivní dovolenou, pobyt v přírodě či témata typická pro náš kraj, např. Baťovský Zlín, putování, návštěvy sakrálních památek nebo „fenomén cyklo“.“

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy organizuje semináře pro turistická informační centra v turisticky zajímavých místech, aby s nimi informační pracovníci získali osobní zkušenost. Tento seminář byl věnován seznámení s činností Zoo Zlín, která je dlouhodobě nejvíce navštěvovaným turistickým cílem Zlínského kraje, dokonce patří mezi TOP 10 turistických míst v ČR. Součástí programu byla také prohlídka Zámku Lešná, který je ozdobou celého areálu.

Je skvělé, že semináře pro informační centra jsou spojovány s prohlídkami turistických atraktivit a odborným výkladem. Volba Zoo Zlín včetně prohlídky zámku byl skvělý nápad. Byla jsem zde před několika lety a skoro bych areál nepoznala. Prohlídka zámku mě doslova nadchla, jeho autentičnost i příběhy zakladatelů zoo jsou velmi zajímavé“, hodnotí doprovodný program semináře Alena Vašutová, vedoucí Informačního centra Zvonice Soláň.

ZOO a zámek Zlín-Lešná

ZOO a zámek Zlín-Lešná

Romana Bujáčková, tisková mluvčí Zoo Zlín, k tomu dodává: „K dnešní popularitě a vysoké návštěvnosti jsme se dopracovali usilovnou prací, za posledních 10 let se počet návštěvníků zoo zvýšil o více než 40 %. Zoo je silným magnetem, který přitahuje návštěvníky z tuzemska i zahraničí. Toho mohou využít ve své nabídce subjekty cestovního ruchu v celém kraji, jsme otevřeni oboustranně výhodné spolupráci.

Fotografie jsou z archivu CCRVM, autor Z. Urbanovský

Kontakty:

Mgr. Petra Psotková, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., T: 577 043 900, E: petra.psotkova@vychodni-morava.cz , www.facebook.com/vychodnimorava 

Ing. Zdeněk Urbanovský, marketing a PR, T: 733 16 16 71, turistika@vychodni-morava.cz