Centrála cestovního ruchu Východní Moravy vyhlašuje výzvu k podání nabídky k realizaci zakázky malého rozsahu "Tvorba propagačních materiálů - brožury a malovaných map." Lhůta pro podání nabídek končí 15.02.2019 v 9:00 hodin.