28.02.2022

Po třech letech končí rozsáhlá rekonstrukce zámku Kinských ve Valašském Meziříčí a objekt bude v pátek 11. března znovuotevřen veřejnosti.

Zámek Kinských, archiv Muzeum regionu Valašsko

Zámek Kinských, archiv Muzeum regionu Valašsko

Oficiální tisková zpráva Muzea regionu Valašsko

Ve Valašském Meziříčí po třech letech končí rozsáhlá rekonstrukce zámku Kinských. Památka ve správě Muzea regionu Valašsko otevře brány veřejnosti v pátek 11. března. Návštěvníci se mohou těšit na zajímavé výstavy, zbrusu novou multimediální expozici, doprovodné akce a oblíbené vzdělávací programy.

Empírový zámek z 19. století kompletní rekonstrukci nutně potřeboval. „Byl už ve špatném technickém stavu a to i vlivem nešťastného způsobu oprav, které tady proběhly ve druhé polovině uplynulého století. Zastaralé a technicky přežité byly také instalované technologie a vybavení,“ sdělila Zuzana Fišerová, radní pro kulturu a školství Zlínského kraje, který je zřizovatelem muzea a majitelem zámku.

Rozsáhlá rekonstrukce, která je největší investiční akcí v historii muzea, odstartovala začátkem roku 2019. Objekt prošel řadou větších či menších úprav. K nejdůležitějším patřilo odstranění vlhkosti v přízemí a také kompletní výměna elektroinstalace, která nyní bude muset zvládnout i řadu multimediálních „vychytávek“ v nové stálé expozici. Zámek byl rovněž vybaven moderními depozitáři s ideálními podmínkami pro uložení zhruba 600 tisíc sbírkových předmětů, o které zdejší pobočka muzea pečuje. A dočkal se i nového výtahu. „To byl docela oříšek, jak po stránce ochrany památky, tak i stavební.  Jsme rádi, že prostory v patře teď budou dostupné i návštěvníkům se zdravotním hendikepem. Navíc výtah umožňuje pohodlnou a bezpečnou manipulaci se sbírkami, protože část nových depozitářů je nyní umístěna v podkroví,“ uvedl ředitel Muzea regionu Valašsko Tomáš Vitásek. Stavební část rekonstrukce byla dokončena loni v květnu a následně proběhlo stěhování sbírkových předmětů z dočasného azylu do nových depozitářů. Poslední měsíce patřily instalaci stálé expozice a zahajovacích výstav i posledním úpravám. Nyní už je vše hotovo a zámek je připraven přivítat první návštěvníky. Den D je naplánován na pátek 11. března.

Na příchozí čekají nové výstavní prostory, místnosti pro edukaci, herny či sál pro kulturní vystoupení. Velkou obměnou prošla i oblíbená muzejní kavárna a nově přibylo například zázemí pro maminky s dětmi. Samostatnou kapitolou je pak nová stálá expozice Člověk v krajině, krajina v lidech, která by měla být hlavním tahákem opraveného zámku. Muzeum regionu Valašsko opustilo zastaralou koncepci a pustilo se do zcela nového pojetí výstavnictví, jež bude mít potenciál přilákat širší spektrum návštěvníků. „Chceme lidem nabídnout nejen poznání, ale i zábavu a příjemný zážitek. Stálá expozice přibližuje historii regionu z pohledu různých oborů lidského vědění zasazených do kontextu vzájemného působení člověka a okolní přírody. Využívá moderní technologie tak, jak očekává návštěvník muzea ve 21. století,“ vysvětlila kurátorka expozice Ivana Spitzer Ostřanská.

Cena rekonstrukce zámku Kinských ve Valašském Meziříčí činí 118,7 milionu korun. Z toho 72,7 milionu korun kryje evropská dotace z programu IROP, 41,7 milionu zaplatí Zlínský kraj a muzeum se podílí částkou 4,2 milionu korun. „Byla to po všech stránkách velmi náročná akce a já bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na její zdárné realizaci. Návštěvníkům přeji, aby si odsud odnášeli jen samé příjemné zážitky a našli zde nejen zábavu, ale i zajímavé poznatky o historii i současnosti našeho regionu,“ dodala na závěr Fišerová. Další podrobnosti na www.muzeumvalassko.cz.

 

Kontakt:

Jiří Koňařík, Propagační pracovník Muzea regionu Valašsko, e-mail: konarik@muzeumvalassko.cz, tel. 571 411 690, 605 509 928, www.muzeumvalassko.cz, @muzeumregionuvalassko

 

 

Zámek Kinských - expozice Muzea regionu Valašsko, archiv Muzeum regionu Valašsko

Zámek Kinských - expozice Muzea regionu Valašsko, archiv Muzeum regionu Valašsko