Všechny veřejné zakázky jsou zveřejňovány na profilu zadavatele: http://ccrvm.profilzadavatele.cz/. Informace o již proběhlých veřejných zakázkách najdete také na straně Archív veřejných zakázek.

 

AKTUÁLNÍ VÝZVY

Vytvoření nového webového portálu www.vychodni-morava.cz a služeb s tím spojených

Vytvoření responzivního webového portálu www.vychodni-morava.cz s cílem prezentovat Východní Moravu (tj. geografické území Zlínského kraje) jako turistický region, kde lidé chtějí trávit dovolenou. Web bude nadčasový, interaktivní, na mezinárodní úrovni v souladu s trendy designu dneška. Systém předpokládá několik tisíc záznamů a desítky uživatelů, i propojení s jinými systémy. Programová platforma bude využívat současných moderních standardů jak pro editaci tak pro funkčnost. Web musí být zabezpečený z pohledu potenciálních hrozeb a hostován u dodavatele tak, aby zajistil rychlou odezvu.

Kompletní informace ZDE.