Období od dubna 2013
Archiv veřejných zakázek naleznete na http://ccrvm.profilzadavatele.cz/

Archív veřejných zakázek

 

Aktuální: 

 

CCRVM-VZ/2019/2/02 - Výzva k podání nabídky, zadávací podmínky - Komunikační kampaň Východní Moravy pro rok 2019

Předmětem veřejné zakázky je zajištění komunikační kampaně v období duben - listopad 2019 s cílem prezentovat turistický region Východní Morava.


CCRVM_VZ/2019/2/01 Výzva k podání nabídky, zadávací podmínky - Tvorba propagačních materiálů - brožury a malovaných map

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy vyhlašuje výzvu k podání nabídky k realizaci zakázky malého rozsahu "Tvorba propagačních materiálů - brožury a malovaných map." Lhůta pro podání nabídek končí 15.02.2019 v 9:00 hodin.


6.11.2018 - CCRVM-VZ/2018/2/03 - Vytvoření webových stránek a databáze v rámci projektu Turistický informační portál Zlínského kraje

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy vyhlašuje veřejnou zakázku na vytvoření webových stránek a databáze v rámci projektu Turistický informační portál Zlínského kraje.


16.11.2018 - CCRVM-VZ/2018/2/04 - Dotisk propagačních materiálů Východní Moravy

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy vyhlašuje veřejnou zakázku na dotisk propagačních materiálů Východní Moravy.


VÝZVA č. CCRVM-VZ/2018/2/01 "Komunikační kampaň jaro/léto - Východní Morava, kouzlo inspirace"

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy vyhlašuje veřejnou zakázku na zajištění jednotné komunikační kampaně pro turistickou sezónu jaro/léto 2018.