7.9.2017 - Veřejná zakázka - Zajištění tvorby a tisku propagačních materiálů

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy vyhlašuje veřejnou zakázku na zajištění tvorby a tisku propagačních materiálů dle požadované specifikace.


27.7.2017 - Veřejná zakázka - Zajištění a realizace veletržního stánku Východní Moravy na veletrzích 2018

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy vyhlašuje veřejnou zakázku na zajištění a realizace veletržního stánku Východní Moravy na veletrzích GO a REGIONTOUR 2018 v Brně, HOLIDAY WORLD 2018 v Praze a ITF SLOVAKIATOUR 2018 v Bratislavě.


VÝZVA č. CCRVM-VZ/2017/2/01_„Komunikační kampaň jaro/ léto - Východní Morava, kouzlo rozmanitosti“

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy vyhlašuje veřejnou zakázku na zajištění jednotné komunikační kampaně pro turistickou sezónu jaro/léto 2017.


Veřejná zakázka - Realizace centrálního datového skladu

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, vyhlašuje veřejnou zakázku na realizaci centrálního datového skladu.


29. 9. 2016 - CCRVM-VZ/2016/2/02 Veřejná zakázka „Tiskoviny – dotisk a tisk“.

Zakázka se vyhlašuje ve třech částech. A. Dotisk cykloturistické mapy Východní Moravy, B. Dotisk trhací mapy Valašsko, C. Tisk materiálu Památky a zahrady Východní Moravy. Údaje o zakázce jsou v připojeném souboru.