CCRVM-VZ/2019/2/02 - Výzva k podání nabídky, zadávací podmínky - Komunikační kampaň Východní Moravy pro rok 2019

Předmětem veřejné zakázky je zajištění komunikační kampaně v období duben - listopad 2019 s cílem prezentovat turistický region Východní Morava.


CCRVM_VZ/2019/2/01 Výzva k podání nabídky, zadávací podmínky - Tvorba propagačních materiálů - brožury a malovaných map

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy vyhlašuje výzvu k podání nabídky k realizaci zakázky malého rozsahu "Tvorba propagačních materiálů - brožury a malovaných map." Lhůta pro podání nabídek končí 15.02.2019 v 9:00 hodin.


CCRVM-VZ/2018/2/03 - Vytvoření webových stránek a databáze v rámci projektu Turistický informační portál Zlínského kraje

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy vyhlašuje veřejnou zakázku na vytvoření webových stránek a databáze v rámci projektu Turistický informační portál Zlínského kraje.


CCRVM-VZ/2018/2/01 "Komunikační kampaň jaro/léto - Východní Morava, kouzlo inspirace"

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy vyhlašuje veřejnou zakázku na zajištění jednotné komunikační kampaně pro turistickou sezónu jaro/léto 2018.


CCRVM-VZ/2017/2/04_Veřejná zakázka - Zajištění tvorby a tisku propagačních materiálů

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy vyhlašuje veřejnou zakázku na zajištění tvorby a tisku propagačních materiálů dle požadované specifikace.


CCRVM-VZ/2017/2/03_Veřejná zakázka - Zajištění a realizace veletržního stánku Východní Moravy na veletrzích 2018

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy vyhlašuje veřejnou zakázku na zajištění a realizace veletržního stánku Východní Moravy na veletrzích GO a REGIONTOUR 2018 v Brně, HOLIDAY WORLD 2018 v Praze a ITF SLOVAKIATOUR 2018 v Bratislavě.


CCRVM-VZ/2017/2/01_„Komunikační kampaň jaro/ léto - Východní Morava, kouzlo rozmanitosti“

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy vyhlašuje veřejnou zakázku na zajištění jednotné komunikační kampaně pro turistickou sezónu jaro/léto 2017.


Veřejná zakázka - Realizace centrálního datového skladu

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, vyhlašuje veřejnou zakázku na realizaci centrálního datového skladu.


29. 9. 2016 - CCRVM-VZ/2016/2/02 Veřejná zakázka „Tiskoviny – dotisk a tisk“.

Zakázka se vyhlašuje ve třech částech. A. Dotisk cykloturistické mapy Východní Moravy, B. Dotisk trhací mapy Valašsko, C. Tisk materiálu Památky a zahrady Východní Moravy. Údaje o zakázce jsou v připojeném souboru.


CCRVM-VZ/2018/2/04 - Dotisk propagačních materiálů Východní Moravy

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy vyhlašuje veřejnou zakázku na dotisk propagačních materiálů Východní Moravy.


CCRM-VZ/2020/2/01_Výzva k podání nabídky, zadávací podmínky

Název zakázky: CCRM-VZ/2020/2/01 – Komunikační kampaň Východní Moravy pro rok 2020