Předmětem plnění části A veřejné zakázky je zajištění grafického návrhu, překladu a tisku produktových listů pro vybrané zdrojové země Polsko, Slovensko, Rakousko, Německo a Itálii.

Tato veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „Významné turistické akce a cíle východní části České republiky“, který je financován z dotace Integrovaného operačního programu.

Předmětem plnění části C veřejné zakázky je zajištění propagace východní části České republiky a tvorba marketingového komunikačního mixu.

Tato veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „Významné turistické akce a cíle východní části České republiky“, který je financován z dotace Integrovaného operačního programu.