27.10.2022

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy realizovala v tomto týdnu workshopy k tématu „udržitelné a společensky odpovědné turistické regiony“. Workshopy navazovaly na šetření názorů obyvatel dvou oblastí s různým stupněm rozvoje cestovního ruchu. Na středu 9. listopadu 2022 navíc připravuje CCRVM k této problematice konferenci.

Projekt si vzal za úkol posoudit přístupy rezidentů k cestovnímu ruchu v rozvinutější oblasti Vsetínských Beskyd a Javorníků na straně jedné, a v oblasti postupně objevovaných Bílý Karpat
na straně druhé. Tomu také bylo konání workshopů přizpůsobeno: uskutečnily se pod kopci Bílých Karpat v Bojkovicích, Strání, ale i v srdci Javorníků: na Kohútce. Účastníky byli zástupci obcí, informačních center, soukromých provozovatelů, kulturních institucí, destinačních oblastí a další.

„Z výsledků průzkumu vyplývá, že některá nepochopení vznikají z nedostatečné komunikace mezi hlavními aktéry cestovního ruchu, ale také s rezidenty v každém jednotlivém místě,“ říká ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Zuzana Vojtová, a dodává: „Naše workshopy mají za cíl vyvolat potřebu vzájemné komunikace a spolupráce. I když řadu problémů není snadné vyřešit, je nutné si je v první řadě uvědomit a umět je pojmenovat.“

Ve středu 9. 11. je navíc k tématu udržitelnosti cestovního ruchu připravena v Galerii Desítka v Obchodním domě Zlín konference „Udržitelné a společensky odpovědné turistické regiony“. Budou na ní prezentovány výsledky průzkumu, ale též se účastníci seznámí s příklady dobré praxe. V programu tak vystoupí například Miroslav Kovářík, starosta obce Modrá, aby posluchače seznámil se zkušenostmi budování jednoho z nejvýznamnějších turistických cílů Zlínského kraje. Rovněž se počítá s příspěvkem starosty obce Trojanovice Jiřím Novotným, který představí Projekt Cérka zaměřený na revitalizaci bývalých důlních děl a řada dalších.

Tyto aktivity jsou realizovány v rámci projektu Udržitelný cestovní ruch Východní Morava a Trenčín region, který je podpořen dotací V-A Slovenská republika – Česká republika.

Více na https://www.ccrvm.cz/doc/udrzitelny-cestovni-ruch-vychodni-morava-a-trencin-region