• CCRVM-VZ/2021/2/04_Vytvoření nového webového portálu www.vychodni-morava.cz

  Vytvoření responzivního webového portálu www.vychodni-morava.cz s cílem prezentovat Východní Moravu (tj. geografické území Zlínského kraje) jako turistický region, kde lidé chtějí trávit dovolenou. Web bude nadčasový, interaktivní, na mezinárodní úrovni v souladu s trendy designu dneška. Systém předpokládá několik tisíc záznamů a desítky uživatelů, i propojení s jinými systémy. Programová platforma bude využívat současných moderních standardů jak pro editaci tak pro funkčnost. Web musí být zabezpečený z pohledu potenciálních hrozeb a hostován u dodavatele tak, aby zajistil rychlou odezvu.
 • Výzva CCRVM-VZ-2021-2-03_Marketingová kampaň Baťa

  Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění marketingové - mediální kampaně, jejímž cílem bude ukázat kulturní a historický odkaz "batismu" s akcentem na cíle, místa, která s rodinou Baťů souvisí.
 • Vytvoření nového webového portálu www.vychodni-morava.cz a služeb s tím spojených II

  Vytvořit zastřešující portál turistického regionu Východní Morava, který představí image regionu a základní důvody, pro které má turista cestovat do regionu. Portál bude intuitivní, primárně bude komunikovat dovolenou na Východní Moravě. Motivační část nabídne důvody, proč VM navštívit (top místa / zážitky / témata). Vytvořená struktura přehledně zorientuje návštěvníka v celém regionu. Web nabídne konkrétní programy - výlety, itineráře dovolených, přehled nejzajímavějších akcí v celém regionu. Součástí řešení je vytvoření kreativní interaktivní stylizované mapy regionu.
 • CCRVM-VZ/2021/2/02 Ediční činnost

  Předmětem veřejné zakázky je ediční činnost, tj. tisk a dodání tiskovin na místo určení zadavatele.
 • CCRVM-VZ/2021/2/01 Komunikační kampaň Východní Moravy pro rok 2021

  Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komunikační kampaně v období březen - listopad 2021, jejímž cílem je prezentovat turistický region Východní Morava.

CCRVM-VZ/2019/2/02 - Výzva k podání nabídky, zadávací podmínky - Komunikační kampaň Východní Moravy pro rok 2019

Předmětem veřejné zakázky je zajištění komunikační kampaně v období duben - listopad 2019 s cílem prezentovat turistický region Východní Morava.


CCRVM_VZ/2019/2/01 Výzva k podání nabídky, zadávací podmínky - Tvorba propagačních materiálů - brožury a malovaných map

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy vyhlašuje výzvu k podání nabídky k realizaci zakázky malého rozsahu "Tvorba propagačních materiálů - brožury a malovaných map." Lhůta pro podání nabídek končí 15.02.2019 v 9:00 hodin.


CCRVM-VZ/2018/2/03 - Vytvoření webových stránek a databáze v rámci projektu Turistický informační portál Zlínského kraje

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy vyhlašuje veřejnou zakázku na vytvoření webových stránek a databáze v rámci projektu Turistický informační portál Zlínského kraje.


CCRVM-VZ/2018/2/01 "Komunikační kampaň jaro/léto - Východní Morava, kouzlo inspirace"

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy vyhlašuje veřejnou zakázku na zajištění jednotné komunikační kampaně pro turistickou sezónu jaro/léto 2018.


CCRVM-VZ/2017/2/04_Veřejná zakázka - Zajištění tvorby a tisku propagačních materiálů

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy vyhlašuje veřejnou zakázku na zajištění tvorby a tisku propagačních materiálů dle požadované specifikace.


CCRVM-VZ/2017/2/03_Veřejná zakázka - Zajištění a realizace veletržního stánku Východní Moravy na veletrzích 2018

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy vyhlašuje veřejnou zakázku na zajištění a realizace veletržního stánku Východní Moravy na veletrzích GO a REGIONTOUR 2018 v Brně, HOLIDAY WORLD 2018 v Praze a ITF SLOVAKIATOUR 2018 v Bratislavě.


CCRVM-VZ/2017/2/01_„Komunikační kampaň jaro/ léto - Východní Morava, kouzlo rozmanitosti“

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy vyhlašuje veřejnou zakázku na zajištění jednotné komunikační kampaně pro turistickou sezónu jaro/léto 2017.


Veřejná zakázka - Realizace centrálního datového skladu

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, vyhlašuje veřejnou zakázku na realizaci centrálního datového skladu.


29. 9. 2016 - CCRVM-VZ/2016/2/02 Veřejná zakázka „Tiskoviny – dotisk a tisk“.

Zakázka se vyhlašuje ve třech částech. A. Dotisk cykloturistické mapy Východní Moravy, B. Dotisk trhací mapy Valašsko, C. Tisk materiálu Památky a zahrady Východní Moravy. Údaje o zakázce jsou v připojeném souboru.


CCRVM-VZ/2018/2/04 - Dotisk propagačních materiálů Východní Moravy

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy vyhlašuje veřejnou zakázku na dotisk propagačních materiálů Východní Moravy.


CCRM-VZ/2020/2/01_Výzva k podání nabídky, zadávací podmínky

Název zakázky: CCRM-VZ/2020/2/01 – Komunikační kampaň Východní Moravy pro rok 2020