Každoročně pořádáme Konferenci cestovního ruchu - setkání s regionálními partnery a subjekty, turistickými informačními centry. V průběhu konference probíhají také workshopy a školení s odborníky v oblasti marketingu cestovního ruchu.

Z archivu akcí:

Rok 2020

Setkání s aktéry a aktivity při konferenci CzechTourism

Setkání se zástupci turistických informačních center

Pravidelná měsíční setkání se zástupci destinačních managementů regionu

Rok 2019

10. Konference cestovního ruchu, hotel Společenský dům Luhačovice

4 Studijní cesty pro aktéry cestovního ruchu "Poznejte Východní Moravu, turistický region Východní Morava"

Odborná konference cestovního ruchu, hotel Augustiniánský dům Luhačovice

Setkání se zástupci turistických informačních center

Pravidelná měsíční setkání se zástupci destinačních managementů regionu

Rok 2018

9. Konference cestovního ruchu, Obecní dům Lidečko

Setkání se zástupci turistických informačních center

Konference cestovního ruchu v Luhačovicích naznačila směřování regionu Východní Morava

Konference cestovního ruchu Východní Moravy

Luhačovice - Aktéři cestovního ruchu Zlínského kraje se sešli 10. prosince 2019 v Luhačovicích na odborné konferenci cestovního ruchu, kterou organizovala Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. (CCRVM). Ta je krajskou organizací zodpovědnou za podporu cestovního ruchu Zlínského kraje. Letos byla konference zaměřena na téma spolupráce na lokální, regionální, ale i mezinárodní úrovni. Čestnými hosty konference byli hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, členové Rady Zlínského kraje Jan Pijáček a Michaela Blahová.