Tiskové zprávy

CYKLOPOUTNÍCI DOKONČILI SVOJI JÍZDU SOLUŇ – VELEHRAD PŘES SEDM ZEMÍ EVROPY

04.07.2023

Tisková zpráva sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje (EKSCM) a Centrály cestovního ruchu Východní Moravy VELEHRAD, 4. 7. 2023

Více zde >


Baťův kanál – unikátní technická památka s nastupujícím létem opět láká turisty

30.06.2023

Baťův kanál je fenoménem cestovního ruchu v České republice, ale také jedním z česko-slovenských turistických produktů. Protíná Zlínský a Jihomoravský kraj a vede až do města Skalice v Trnavském kraji. Tato umělá vodní cesta, která před 2. světovou válkou sloužila k dopravě lignitu do Baťových závodů je už více než 20 let vyhledávaným cílem mnoha turistů. Na trase kanálu je celkem 13 plavebních komor a většina z nich je původní.

Více zde >


NOVINKY MEZI TURISTICKÝMI CÍLI VÝCHODNÍ MORAVY MAJÍ ZNAČNÝ POTENCIÁL

26.06.2023

Nabídku turistických cílů Zlínského kraje obohatilo několik zajímavých novinek. Odborná veřejnost nepochybuje o tom, že na Východní Moravu přilákají další návštěvníky – nejen obyvatele Zlínského i dalších krajů ČR, ale též turisty ze zahraničí. Vedle hájovny ve Valašském muzeu v přírodě V Rožnově pod Radhoštěm jde o nové informační a gastro zázemí v otrokovickém přístavišti, rekonstruovanou vyhlídku na střeše kolonády v Květné zahradě v Kroměříži a další cíle. Zcela jistě nejvýznamnějším novým turistickým cílem je expozice Národního kulturního památníku Ploština. Ta již po několika dnech provozu vyvolala značné a veskrze pozitivní ohlasy.

Více zde >


CYKLOMETODĚJSKÁ STEZKA SE PŘEDSTAVILA V ITALSKÉM VITERBU

19.06.2023

Tisková zpráva sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje (EKSCM) a Centrály cestovního ruchu Východní Moravy ZLÍN, VITERBO, 19. 6. 2023 Cyrilometodějská stezka uspořádala 12. června se stezkami sídlícími v Itálii – Via Francigena a Via Romea Strata – prezentaci o cestách kultury a víry před novináři na radnici ve městě Viterbo v regionu Lazio. Mezi přednášejícími byli přítomni: radní města Alessandra Croci zodpovědná za Via Francigena a Jubileum 2025, radní pro místní hospodářský rozvoj a cestovní ruch Silvio Franco, Massimo Tedeschi, prezident Evropské asociace Vie Francigene, paní Ilaria Bartoletti, zodpovědná za stezku Via Romea Strata, předsedkyně Řídicího výboru Evropské kulturní stezky svatých Cyrila a Metoděje Dana Daňová a Martin Peterka, projektový manažer sdružení.

Více zde >


CYKLOPUTOVÁNÍ SOLUŇ – VELEHRAD BUDE ZAHÁJENO V ŘECKÉ METROPOLI 18. ČERVNA

13.06.2023

Tisková zpráva sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje (EKSCM) a Centrály cestovního ruchu Východní Moravy ZLÍN, VELEHRAD, 13. 6. 2023 Letošní jubilejní rok připomínající 1160 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu lze oslavit například vykonáním cyklopoutě. Až z daleké Soluně na Velehrad vyrazí dne 18. 6. 2023 čtyřicet moravských poutníků a svoji 1800 km dlouhou pouť ukončí na Dnech lidí dobré vůle na Velehradě 4. 7., tedy den před národní poutí.

Více zde >


NÁVŠTĚVNOST ZLÍNSKÉHO KRAJE ROSTE

31.05.2023

Tisková zpráva z Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, Zlínský kraj / Zlín, 30. 5. 2023 V uplynulých dnech zveřejněné statistiky cestovního ruchu za 1. čtvrtletí letošního roku potvrzují očekávaný trend: turistická destinace Zlínského kraje si z hlediska cestovního ruchu vede skvěle – počty návštěvníků rostou. Do kraje zavítalo od ledna do března roku 2023 bezmála 130.000 návštěvníků, o 13% více než za stejné období o rok dříve. V průměru zde strávili téměř 2-3 noci, v oblibě byly zejména víkendové pobyty. Celkem se jednalo (po zaokrouhlení) o 350.000 přenocování, což je meziročně nárůst o 5 %.

Více zde >


CYRILOMETODĚJSKÁ STEZKA NAVÁZALA SPOLUPRÁCI SE SVATOOLAFSKOU STEZKOU

30.05.2023

Tisková zpráva sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje (EKSCM) a Centrály cestovního ruchu Východní Moravy ZLÍN / TRONDHEIM, 30. 5. 2023 Představitelé sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje navázali minulý týden spolupráci s asociací rozvíjející Svatoolafskou stezku v Norsku a dalších severských zemích. Do jejího centra – Trondheimu (dříve Nidaros) zamířila delegace pod vedením předsedy sdružení a náměstka hejtmana Lubomíra Trauba, kterou tvořili pracovníci sdružení, ale i zástupci moravských či slovenských krajů.

Více zde >


ZÁSTUPCI SDRUŽENÍ EV. KULTURNÍ STEZKA SV. CYRILA A METODĚJE NAVAZUJÍ SPOLUPRÁCI V NORSKU

24.05.2023

ZLÍN / TRONDHEIM, 12. 5. 2023 Čelní představitelé sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje navazují v těchto dnech spolupráci se Svatoolafskou stezkou v Norsku. Do Trondheimu odletěla delegace pod vedením předsedy sdružení a náměstka hejtmana Lubomíra Trauba, kterou tvoří pracovníci sdružení, ale i zástupci moravských či slovenských krajů, které mají k cyrilometodějské tradici nejblíže a jsou ve sdružení nejaktivnější.

Více zde >


MĚSTO SOLUŇ VÍTÁ SPOLUPRÁCI NA CYRILOMETODĚJSKÉ STEZCE

12.05.2023

ZLÍN / SOLUŇ, 12. 5. 2023 Rozvoj Cyrilometodějské stezky byl předmětem jednání zástupců Zlínského kraje a sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje v řeckém městě Soluň ve dnech 3.–4. května. Na tamní radnici se konalo poprvé setkání členů, partnerů a příznivců Cyrilometodějské stezky. Účastníci se sjeli z Česka, Slovenska, Bulharska a Řecka, další se připojili online. Za řeckou stranu se jednání zúčastnily náměstkyně primátora města Soluň Maria Karagianni, ředitelka Centra historie Soluně Maria Tatagia a zástupkyně řeckého ministerstva kultury a sportu Margarita Lioulia, která zároveň zastupuje Řecko v programu Kulturní stezky Rady Evropy.

Více zde >


MEZINÁRODNÍ SDRUŽENÍ EVROPSKÁ KULTURNÍ STEZKA SVATÝCH CYRILA A METODĚJE USKUTEČNUJE SVOU VALNOU HROMADU PŘÍMO V RODIŠTI BRATŘÍ – V SOLUNI

26.04.2023

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje uskutečňuje valnou hromadu svých členů v řeckém přístavním městě Soluň dne 4. 5. 2023, a to za účasti svých členů, partnerů i příznivců. Město Soluň je členem mezinárodního sdružení EKSCM od roku 2015 a setkání jeho členů hostí letos poprvé. Soluň přivítá zástupce členů z Česka, Slovenska i Bulharska. Za řeckou stranu se jednání zúčastní např. náměstkyně primátora města Soluň Maria Karagianni či zástupkyně řeckého ministerstva kultury a sportu Margarita Lioulia, která zároveň zastupuje Řecko v programu Kulturní stezky Rady Evropy.

Více zde >