Kulturní a historické dědictví jako základní atribut národního uvědomění

Projekty

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. realizuje společně s partnerem ze Slovenské republiky, krajskou organizací cestovního ruchu Trenčín región projekt „Kulturní a historické dědictví jako základní atribut národního uvědomění“.


Štúdia Vážskej cyklotrasy

Cieľom projektu je vypracovanie podkladového materiálu (predprojektovej štúdie) k projektu Vážskej cyklotrasy a jej napojenie na sieť cyklistických cestičiek na českej strane v prihraničnej oblasti Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty (ER BBK), predovšetkým vytvorenie väzby na cyklodopravnú, resp. cykloturistickú trasu Bečva - Vlára – Váh a posilnenie cezhraničnej spolupráce


Cyril a Metoděj, autentický příběh naší země

Velká Morava, mocná říše zasahující území dnešní České republiky, jižních oblastí Polska, velké části Slovenska, Rakouska, Maďarska, Slovinska a také Itálie, je spojena i s příchodem věrozvěstů – sv. Cyrila a Metoděje - na naše území.


„Spoznávaj prihraničie Trenčianskeho a Zlínskeho kraja zo sedla bicykla"

Realizáciou mikroprojektu sa zabezpečí nielen propagácia využiteľnosti oblasti pre športovo - rekreačné účely, ale i kultúrneho dedičstva nielen na území cezhraničných partnerov, ale bude mať dopad aj na širšie okolie. Vďaka informáciám obsiahnutých v mapách budú možnosti cykloturistiky na oboch stranách hranice ľahšie sprístupnené nielen obyvateľom, ale aj turistom z rôznych krajov. Pre českého partnera je prínosom samotná prezentácia a propagácia aktivít uvedených v projekte.


Ceny za projekty - veletrh Holiday World Praha

Projekty

PRAHA – Vyhlašování výsledků soutěžní ankety o nejlepší marketingový projekt pro cestovní ruch, kterou připravila Česká asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu a Turistika.cz, bylo velmi radostné pro Centrálu cestovního ruchu Východní Moravy. Získala hned dvě pozice – druhé a třetí místo - na pomyslných stupních vítězů. Vyhlášení výsledků ankety bylo součástí doprovodného programu veletrhu Holiday World, zahájeného 18. února 2016 na výstavišti Incheba Expo v Praze.